Aj naše deti vyrábajú papierové lodičky pre Roma Spirit 2022

Lode, loďky, lodičky … Aj naše deti, mladšie i staršie,  z Centrum záujmových aktivít Veľké Leváre, OZ Čisté srdce z Veľkých Levár   prispejú svojimi lodičkami k slávnostnej atmosfére galavečera Roma Spirit 2022 https://www.romaspirit.sk/ https://www.facebook.com/romaspirit.slovensko Ide už o štrnásty ročník udeľovania ocenení osobnostiam, organizáciám, médiám, obciam a zamestnávateľom, ktorí realizujú projekty a aktivity prinášajúce riešenia nielen v rómskych komunitách. Vyhlasovateľmi 14. ročníka Roma Spirit sú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Rozhlas a televízia Slovenska a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Text a  foto: Zuzana Pucherová, štatutárka OZ Čisté srdce

Tešíme sa z novej spolupráce

Pracovné stretnutie 5. októbra 2022 prinieslo so sebou nielen plán novej spolupráce s pánom Kristiánom Bereczom a Soňou Koreňovou z občianskeho združenia Cesta mladých – Edubox z Lozorna, a pani Norou Kočnárovou z národného projektu Zdravé regióny, ale aj veľkú radosť. V rámci projektovej výzvy Krok, za krokom bude OZ Čisté srdce participovať na pomoci deťom a mládeži v oblasti ich ďalšieho vzdelávania po ukončení základnej školy. Tešíme sa, že sa k nám pridala aj naša dobrovoľníčka – sociálna pracovníčka Mária Čulenová Spájame sily dobrú vec! Ide nám o naše decká! Good job Nora Kocnarova Kristian Berecz Soňa Koreňová👍

Za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová, štatutárka

 

 

Besedovali sme o drogách

V stredu, 11. októbra 2022, naše decká podebatovali s asistentkou podpory zdravia, pani Norou Kočnárovou a koordinátorkou pani Ivou Suchaničovou zo Zdravé regióny https://www.facebook.com/zdraveregiony.eu o drogovej závislosti. Pozvanie zúčastniť sa na besede prijali aj pedagógovia základnej školy, pani psychologička a chalani z reedukačného centra vo Veľkých Levároch. Ďakujeme za spoluprácu, Zdravé regióny 😉👍

Text a foto: Zuzana Pucherová, štatutárka OZ Čisté srdce

Je za nami leto plné zážitkov

Letné prázdniny utiekli ako voda. Deti z Veľkých Levár a okolia mali botatý program. Sme vďační za plno krásnych zážitkov, aktivít, výletov, podujatí… Mohli sme ich realizovať  vďaka finančnej podpore Brastislavského samosprávneho kraja, Miestnej akčnej skupiny Dolné Záhorie a Obce Veľké Leváre. Obec Veľké Leváre, ktorá vypracovala projekt Zaži leto s centrom, ponúkla deťom zážitkové prázdninové piatky. OZ Čisté srdce, ktoré vypracovalo projekt Poď s nami na výlet – Spoznaj Dolné Záhorie, ponúklo deťom výlety po Dolnom Záhorí. OZ Čisté srdce tiež realizovalo v rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako prevencia sociálno-patologických javov, prázdninový prípravníček pre budúcich prváčikov. V spolupráci s centrom aj ďalšie prázdninové aktivity: hudobné a športové aktivity, tvorivé dielne a letné varenie… Vďaka patrí pracovníkom Centra záujmových aktivít, projektovým pracovníčkam OZ Čisté srdce a všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré sa počas prázdnin s láskou venovali deťom. ĎAKUJEME!
Za tím:  ZuzanaPucherová,štatutárka OZ Čisté srdce

 

Harmonogram aktivít v školskom roku 2022/2023