JARNÉ PRÁZDNINY 2019

Jarné prázdniny – to je týždeň voľna pre všetkých školákov. Počas Jarných prázdnin prázdnin Centrum záujmových aktivít ponúklo prázdninový program pre deti a mládež. Bol to týždeň plný aktivít. V pondelok sme začali aktívne športovať v telocvični, v utorok sme si zmerali sily v turnaji v spoločenských hrách. V stredu sme testovali chuťové bunky. Štvrtok sa niesol v tvorivom duchu na tvorivých dielňach. V piatok sme sa ponorili do sveta rozprávok a tým sme prázdninový týždeň ukončili.

Text a foto: Mgr. Lukáš Richveis, koordinátor CZA.Vaše 2% pomáhajú

VAŠE 2% POMÁHAJÚ

Aj vďaka Vám môžeme tvoriť program pre deti a mládež. Pomôžte nám vytvoriť podmienky na trávenie voľnočasových aktivít.

Darujte Vaše 2% a spoločne to dokážeme. ĎAKUJEME

Informácie o žiadateľovi na preukázanie 2% dane:

IČO : 30858839
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno /názov : Čisté srdce
Sídlo: Komenského 839
908 73 Veľké Leváre

Návšteva svätého Mikuláša

Sviatok svätého Mikuláša. Deň, na ktorý sa teší mnoho detí, ktoré netrpezlivo čakajú na príchod svätého Mikuláša. Nebolo tomu inak ani tento rok. Opäť po roku prišiel medzi nás svätý Mikuláš. Deti netrpezlivo čakali na jeho príchod a nevedeli sa vynadívať na dvere. Potleskom sme privítali Mikuláša a deti mu spoločne zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Svätý Mikuláš ich odmenil peknými balíčkami a deti s úsmevom poďakovali. :-)

Text a foto: Mgr. Lukáš Richveis

Ozdobovanie stromčeka

Vianočný čas sa nám už blíži a pomaly ale isto prichádza aj k nám do Centra. Spoločne s deťmi sme si vyzdobili stromček a na aktivite Centráček porozprávali s pani učiteľkou o svätom Mikulášovi a vianočných sviatkoch. :-)

Text a foto: Mgr. Lukáš Richveis