Harmonogram aktivít v centre (šk. rok 2021/22)

Divadelné predstavenie Dlhý, široký a bystrozraký

Letné prázdniny sa rozbehli a program v centre tiež. Prázdninové piatky toto leto patria zážitkovým podujatiam a výletom. Dnes k nám zavítalo Divadlo Žihadlo, ktoré si pripravilo pre deti predstavenie Dlhý, široký a bystrozraký. Ak nemáš čo robiť, tak poď a zaži leto s centrom. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Zaži leto s Centrom

Vaše 2% pomáhajú

VAŠE 2% POMÁHAJÚ

Aj vďaka Vám môžeme tvoriť program pre deti a mládež. Pomôžte nám vytvoriť podmienky na trávenie voľnočasových aktivít.

Darujte Vaše 2% a spoločne to dokážeme. ĎAKUJEME

Informácie o žiadateľovi na preukázanie 2% dane:

IČO : 30858839
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno /názov : Čisté srdce
Sídlo: Komenského 839
908 73 Veľké Leváre

Pozývame deti na letný prázdninový program :)