Návšteva sv. Mikuláša v Centre záujmových aktivít

Nastalo nám obdobie adventu, kedy sa tešíme na príchod Vianočných sviatkov. December sa spája už tradične aj so sviatkom sv. Mikuláša, ktorý je 6. decembra. V Centre záujmových aktivít nás svojou návštevou potešil sv. Mikuláš a priniesol deťom darček. Deti sv. Mikuláša odmenili básničkami, pesničkami a veľkým potleskom. 🙂

Text a foto: Lukáš Richveis

OZ Čisté srdce a Centrum sa teším z nových dobrovoľníčok :)

Tešíme sa z našich hudobno-spevavo-tanečných pondelkov v Centre :)A tešíme sa aj z našich nových dobrovoľníčok (Lea, Monika, Alžbeta, Martina), ktoré medzi nás pravidelne prichádzajú do Centra vďaka medzinárodnému projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu http://www.dofe.sk/sk/, do ktorého sa ako študentky Gymnázia v Malackách zapojili 🙂
Za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová

Hranolková párty na MDD v Centre

Vaše 2% nám pomáhajú ponúknuť deťom zážitky! ĎAKUJEME!

Aktuálne tlačivá k poukázaniu 2% dane pre OZ Čisté srdce TUVyhlasenie2016-2017_edit