2 % DANE – VÁŠ DAR, KTORÝ POMÁHA

Ďakujeme vám za Váš dar! Vašimi 2% dane nám pomáhate tvoriť pre deti zážitky.
Vďaka Vášmu daru môžeme realizovať zážitkové podujatia, výlety,
klubové a vzdelávacie aktivity pre deti, mládež aj širšiu verejnosť.  ĎAKUJEME!

TLAČIVÁ k poukázaniu 2%
Ciste-srdce-vyhlasenie-o-poukazani-sumy-zaplatenej-dane

Potvrdenie-o-poukazani-2-z-dane-oz-ciste-srdce

INFORMÁCIE k poukázaniu 2% pre OZ Čisté srdce
IČO: 30858836 (pozn.: v oficiálnom formulári je potrebné IČO pri vypĺňaní vpisovať – zarovnať  sprava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: KOMENSKÉHO 839, 90873 VEĽKÉ LEVÁRE

Harmonogram aktivít v centre (šk. rok 2021/22)

Divadelné predstavenie Dlhý, široký a bystrozraký

Letné prázdniny sa rozbehli a program v centre tiež. Prázdninové piatky toto leto patria zážitkovým podujatiam a výletom. Dnes k nám zavítalo Divadlo Žihadlo, ktoré si pripravilo pre deti predstavenie Dlhý, široký a bystrozraký. Ak nemáš čo robiť, tak poď a zaži leto s centrom. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Zaži leto s Centrom

Vaše 2% pomáhajú

VAŠE 2% POMÁHAJÚ

Aj vďaka Vám môžeme tvoriť program pre deti a mládež. Pomôžte nám vytvoriť podmienky na trávenie voľnočasových aktivít.

Darujte Vaše 2% a spoločne to dokážeme. ĎAKUJEME

Informácie o žiadateľovi na preukázanie 2% dane:

IČO : 30858839
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno /názov : Čisté srdce
Sídlo: Komenského 839
908 73 Veľké Leváre