Náš babský klub v Centre :)

Pozdrav z nášho babského klubu v Centre. Dievčatá od 11 rokov – príďte medzi nás. Porozprávať sa o “babských veciach”  ;-) a dozvedieť sa niečo nové…
Počas šk. roka 2016/17 sa stretávame každý utorok v čase od 15.00 hod. v Centre
záujmových aktivít. Tešíme sa na vás!
Text a foto: ZuPu

Marcové čítanie z rozprávkových kníh v Centre

Každoročne v marci organizuje Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport vo Veľkých Levároch čítanie z kníh pre deti. Robí tak v rámci podujatia Marec – mesiac knihy. Aj tento rok čítala školákom z kníh pani učiteľka Alexandra Volková v Kultúrnom dome,  deťom z materskej školy čítala z rozprávkových kníh Zuzka Pucherová v Centre záujmových aktivít.

Deti z materskej školy sa na dopoludní s knihou 19. marca 2015 stretli s Guľkom Bombuľkom z dielne Márie Ďuríčkovej, ktorý sa v priestoroch Centra “stratil” a deti ho museli hľadať… Stratený Guľko Bombuľko “vodil” deti svetom rozprávok… Tak sa deti zoznámili so včelími medvedíkmi od Jiřího Kahouna, vypočuli si ich príbeh a naučili sa o včelích medvedíkoch spievať aj pieseň. Potom si vypočuli príbeh o stratených šnúrkach do topánok a iné príbehy z knihy Veselí prváci od Jozefa Pavloviča a z knihy ČIN-ČIN od Ľudmily Podjavorinskej. A aká bola atmosféra na tohtorčnom čítaní pre predškolákov v Centre si môžete pozrieť na fotkách :)
Tešíme sa opäť o rok DO ČÍTANIA ;-)

Napísala: Zuzana Pucherová
Foto: Tomáš Richveis

Prípravníček

Počas prázdninových pondelkov k nám do Centra pravidelne zavítali budúci prváčikovia. Boli to tie deti, ktoré nenavštevovali MŠ. Počas dobedia stráveného v Centre sa učili zábavnou a hravou formou počítať, písať “kopečky zmrzliny” aj “jamy” či “lastovičky”… Okrem toho zažili veľa zábavy pri naťahovaní celého tela (rozcvičke), spievaní a hraní na rytmických nástrojoch… Deň prebiehal nasledovne: najskôr “učenie sa”, teda počítanie, kreslenie, písanie; potom rozcvička; desiata (deti mali pripravený puding, krupicovú kašu, pomazánky…); hudobné aktivity a napokon ľubovoľné hry. Nakoniec si rodičia vyzdvihli svoje deti, ktoré im hneď rozpovedali všetky zážitky dňa. Drahí naši už prváci, bolo nám s vami v lete dobre a dúfame, že tak ako sa vám páčilo a darilo v Centre sa vám páči a darí v škole! :)
To, ako sme sa mali, si môžete pozrieť tu:
Text a foto: Zuzana Repková

Nové číslo Centráčka

Naši šikovní mladí redaktori pod vedením pani učiteľky Milky Hoďovskej pripravili ďalšie číslo nášho centráckeho časopisu. Aktuálne číslo nájdete na tomto odkaze: Centráček 2_2014

Prajeme príjemné čítanie! :)


Text: Tomáš Richveis

Harmonogram pravidelných aktivít v Centre v šk. roku 2012/13

Harmonogram aktivít pre šk. rok 2012/13 nájdete na tejto web stránke… klik na hornú lištu Harmonogram aktivít…
Aj tento šk. rok môžu deti navštevovať niekoľko pravidelných aktivít Vlastný stôl = doučovanie, výtvarnú dielňu, športové stretnutia, šachový klub, angličtinu, hudobno-tanečné stretnutia, kuchársky krúžok, klubové večery pre chlapcov a dievčatá od 13 rokov…

Centrum je pre deti I. a II. stupňa ZŠ otvorené každý pracovný deň v nasledovných časoch
I. stupeň ZŠ od 13 do 15 hod.
II.stupeň ZŠ od 15 do 17 hod.
Pre dospelú verejnosť
sú k dispozícii PC každý utorok od 17 do 18 hod.
Pre chlapcov a dievčatá od 13 rokov
sú pripravené každý štvrtok v čase od 17 do 18:30 hod. Klubové večery.
Pre mamičky na MD s deťmi
je k dispozícii MamaKlub – v utorok od 17 do 18:30 hod, vo štvrtok od 10 do 12 hod.