Batikovali sme tričká

V utorok 12. júla 2011sme v rámci tvorivých dielní batikovali tričká. Krásne letné počasie nám dovolilo realizovať túto aktivitu vonku na dvore. Pozrite si na fotkách, ako sa nám darilo 🙂

Tvorivé dielne


Tvorivé dielne
sú súčasťou  “Priestorov”. Pod vedením výtvarníčky Andrey Záhradníkovej Krajčírovej si mladšie i staršie deti majú možnosť vytvoriť vždy niečo nové… Deti rozvíjajú počas tvorivých dielní svoje motorické zručnosti a naučia sa vždy nejakú novú výtvarnú techniku.
To, čo deti vytvoria prezentujú na akciách centra, akými sú Deň otvorených dverí, Den dziňí, Svätojánske popoludnie… a na ďalšie podujatia, ktoré Centrum organizuje pre verejnosť.
Deti svojimi dielkami skrášľujú interiér aj exteriér Centra záujmových aktivít.

ČAS: piatok od 13 do 15.00 hod.
Tvorivé dielne vedie: Andrea Záhradníková Krajčírová