Cez jarné prádzniny sme varili, tvorili, aktívne športovali, aj šach hrali…

Okrem celodenného výletu do Bratislavy do BIBIANY, mali deti počas jarných prázdnin 2014 možnosť zúčastniť sa športového dňa, vytvoriť na tvorivej dielni jarné kvety, súťažiť v spoločenských hrách, uvariť a zjesť jarné jedlo na kuchárskom, či zúčastniť sa na už tradičnom jarnom šachovo-dámovom turnaji…

Aj počas tohtoročných jarných prázdnin “vybili” deti svoju energiu a relaxovali na športových hrách a súťažiach v rámci Centráckeho športového dňa vo štvrtok 27. marca 2014. Pod vedením animátorov si zahrali futbal, florbal, zasúťažili si… S fitneskou Dadou Včelkovou nacvičovali tanečno-športovú zostavu… Športové hry pre mladšie aj staršie deti sú pravidelnou preventívnou voľnočasovou aktivitou, ktorú v obci Veľké Leváre realizuje Centrum záujmových aktivít v spolupráci s Občianskym združením Čisté srdce a základnou školou vo Veľkých Levároch. Aj tento rok poskytla priestory na realizáciu Centráckeho športového dňa Základná škola vo Veľkých Levároch, za čo jej aj touto cestou ďakujeme.
Ako to vyzeralo na našom športovom dni si môžete pozrieť sami na krátkom videu www.youtube.com/embed/ahmlBSB0Jyc

Za CZA a OZ Čisté srdce: ZuPu
Foto a video: Martin Hruboš
Foto – tvorivé dielne: a A. K. Záhradníková

Od januára 2014 máme v Centre novú aktivitu pre deti: tanečno-športové stretnutia

Od januára 2014 máme v Centre záujmových aktivít novú aktivitu pre deti: tanečno-športové stretnutia.
Každý štvrtok od 15 do 16 hod. sa – najmä dievčatá – stretávajú s našou dobrovoľníčkou fitneskou Dadou Včelkovou v rámci centráckych športových aktivít v telocvični ZŠ vo Veľkých Levároch a cvičia rôzne tanečno-športové zostavy pri hudbe, formujú si postavu pri nenáročných cvikoch, zveľaďujú si kondičku, rozvíjajú svoje tanečno-pohybové schopnosti, skrátka relaxujú aktívnym prospešným spôsobom… Ak chceš, pridaj sa k nim aj ty 🙂
Za CZA a OZ Čisté srdce: ZuPu
Foto: Martin Hruboš

Športové stretnutia

Športové stretnutia sú pravidelnou aktivitou, ktorá je určená pre deti I. a II. stupňa ZŠ. Je veľmi obľúbená najmä u starších chlapcov. Táto aktivita – tak ako aj iné aktivity Centra – prispieva u detí aj k zodpovednému plneniu si školskej dochádzky, pretože na to, aby deti mohli ísť poobede do telocvične či na ihrisko, musia byť v ten deň doobeda aj v škole. Pre chlapcov je najväčším lákadlom predovšetkým futbal. U detí sú v obľube ale aj ostatné športové hry akými sú basketbal, volejbal či vybíjaná…

Počas školského roka a v prípade nepriaznivého počasia sa deti stretávajú pod vedením pani Jany Šurkovej v telocvični pri ZŠ vo Veľkých Levároch, v teplejších mesiacoch aj na tréningovom ihrisku. Mladšie deti sa stretávajú pod vedením Jany Šurkovej a animátorov tiež v telocvični pri ZŠ Veľké Leváre alebo na ihrisku, ktoré je súčasťou areálu centra. Okrem toho, že si deti zašportujú a vybijú energiu, učia sa aj sebadisciplíne a pravidlám. Lákadlom sú aj rôzne športové turnaje, na ktorých sa radi zúčastňujú nielen v obci, ale aj mimo našej obce. Športové hry sú – najmä pre starších chlapcov – silnou motiváciou pre akúkoľvek inú aktivitu v centre a pre plnenie si školských povinností.

Vďaka ústretovosti vedenia ZŠ vo Veľkých Levároch, sa môže realizovať táto športová aktivita aj počas letných prázdnin. Každoročne počas letných prázdnin sú športové a súťažné stretnutia v telocvični pravidelnou, a deťmi vyhľadávanou aktivitou, ktorá je súčasťou prázdninového programu centra pre deti.

Čas:
štvrtok od 15 do 16 hod.
deti I. stup. ZŠ ZRAZ je o 14.45 hod. v Centre
štvrtok od 16 do 17.30 hod.
deti II. stup. ZŠ ZRAZ je o 16.00 hod. v Centre

ŠPORTOVÉ STRETNUTIA vedie: Mgr. Jana Šurková
Pomáhajú Martin Hruboš, Lenka Petrášová, Saška Pastorková, Jožko Šarkozy a ďalší dobrovoľníci


máj 2013… mladšie dievčatá si v telocvični s chuťou súťažili s mladšími chlapcami… a vyhrali 🙂


máj 2013 … s vedúcou športových hier Jankou Šurkovou sme jeden tím…


máj 2013… naučme sa rozostupy…


jarné prázdniny 2012… aj v telocvični…medzi súťažami… sa dá relaxovať…