Čisté srdce pozýva deti, mládež a dospelých na zážitkovú besedu o Slovenskom skautingu

Stretnutie so záchranárom

Stretnutie so záchranárom pánom Jozefom Hlavenkom. Záchranár porozprával deťom o tom, akú školu musí človek vyštudovať, aby sa mohol stať záchranárom. Potom porozprával o práci záchranára – čo obnáša a ukázal deťom, ako prakticky postupovať pri ošetrení rôznych zranení a ako poskytnúť prvú pomoc. Deti boli skvelými figurantmi, na ktorých záchranár to, čo vysvetľoval aj demonštroval. Porozprával o existujúcej tiesňovej linke a jej využití. Deti sa záchranára mohli spýtať na všetko, čo ich zaujímalo súvislosti s jeho profesiou.

Stretnutia s…

Stretnutia s… je aktivita zameraná na stretnutia s odborníkmi pracujúcimi v rôznych povolaniach. Stretnutia sú pre deti a mladých príležitosťou oboznámiť sa s náplňou určitej profesie. Ponúkajú priestor pre pýtanie sa a besedu s odborníkom. V neposlednom rade slúžia deťom a mladým v profesijnej orientácii a môžu motivovať k ďalšiemu štúdiu na odborných školách.