Deti z centra vystúpili pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším

Aj tento rok deti, ktoré navštevujú Centrum záujmových aktivít nacvičili pod vedením Zuzky Pucherovej krátky program, s ktorým vystúpili v rámci podujatia pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším v sobotu 20. októbra 2013  v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.

Deti nacvičili krátku dramatizáciu známej detskej piesne  Jeden pomaranč sa zaľúbil raz. Dokonca si samé – pod vedením Andrejky Krajčírovej-Záhradníkovej v rámci tvorivých dielní – vyrobili aj rekvizity na svoje vystúpenie. Môžete to vidieť na fotkách nižšie 🙂

Vystúpenie bolo plné farieb a radosti. Veríme, že príbeh zaľúbencov – Mandarinky Darinky a pomaranča – v našom podaní, starkých z našej obce potešil a zahrial ich na srdci.

Za CZA napísala: ZuPu
Foto: AKZ

Prispeli sme do programu ku Dňu matiek

Aj tento rok deti, ktoré navštevujú Centrum záujmových aktivít (spolu s ostatnými deťmi z našej obce) zaspievali a zarecitovali všetkým mamám k ich sviatku.  Podujatie Deň matiek v obci Veľké Leváre každoročne organizujú členovia sociálnej a kultúrnej komisie. Tento rok si nacvičili deti pod vedením Zuzky Pucherovej-Alenovej  pieseň Mama je mama. Sólo spieval Adrianko Baláž. Textom Matkino srdce sa za starostlivosť a lásku poďakovali všetkým mamám Viki Šarkozyová, Denisa Bobeková, Dominika Balážová a Petra Balážová;
ĎAKUJEM TI MAMA, MÁM ŤA VEĽMI RADA…

Za CZA napísala: ZuPu
Foto: Martin Hruboš

Hudobno-tanečné a divadelné stretnutia

Táto aktivita je najmä priestorom pre relax pri hudbe, speve a tanci, či pri hudobno-dramatických hrách.
Často si spolu len tak 🙂 od srdca zaspievame s doprovodom gitary, klavíra, aj bez. Zatancujeme pri hudbe pre radosť. Zabubnujeme…
No v rámci tejto aktivity aj nacvičujeme krátke choreografie, tanečné a spevácke čísla a pásma, s ktorými potom deti vystupujú na verejnosti. Používame aj dramatizáciu, pracujeme s hovoreným slovom, nielen so spevom a tancom. Máme doprovod klavíra a gitary. Deti vystupujú na podujatiach Centra a akciách pre verejnosť v obci aj mimo našej obce: napr. na dni otvorených dverí, na rómskom dni, v rámci mesiaca úcty k starším, dňa matiek…
Súčasťou aktivity sú aj príležitostné návštevy divadelných predstavení, koncertov a podujatí, a tiež organizovanie divadelných predstavení či veľkých bubnovačiek pre deti priamo v Centre.
Deti majú príležitosť rozvíjať svoj vzťah k hudbe a divadlu. Majú príležitosť rozvíjať vlastnú tvorivosť a talenty, svoje spevácke a pohybové schopnosti, schopnosť vystupovať pred publikom, schopnosť vyjadrovať sa prostriedkami hudobného, tanečného a dramatického umenia, schopnosť umelecky pracovať so slovom a rečovým prejavom…

Čas: príležitostne
Vedú: Zuzana Pucherová (Alenová) a Margita Walterová