Leváranek

Vďaka podpore z nenávratného finančného príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného  mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, ktorý obec Veľké Leváre získala bol podporený aj detský folklórny súbor Leváranek. DFS Leváranek rozvíja svoju činnosť vo Veľkých Levároch od roku 2003. Všetky informácie k DSF Leváranek môžete získať na internetovej stránke www.levaranek.sk