Vlastný stôl

Táto aktivita je pre tých, ktorí si chcú zlepšiť svoj prospech v škole. Uskutočňuje sa pod vedením skúsených pedagogičiek, ktoré pomáhajú deťom s úlohami a učením sa. Preberú s deťmi látku, ktorej v škole deti neporozumeli, a tak majú tieto deti možnosť vyrovnať sa ostatným spolužiakom. Nie je to iba o učení. Deti majú možnosť zabaviť sa pohybovými, dramatickými a inými tvorivými činnosťami. K dispozícii je aj počítačová miestnosť, kde si môžu lepšie osvojiť prácu s počítačom. Okrem týchto činností majú deti možnosť absolvovať logopedické cvičenia so školskou logopedičkou.

  • Predchádzajúci článok:
  • Nasledujúci článok:

Komentáre článku nie sú povolené.