Tvorivé dielne v Centre v šk. roku 2012/13

Aj v šk. roku 2012/13 sú Tvorivé dielne súčasťou voľnočasových aktivít v Centre, tzv. “Priestorov”. Pod vedením výtvarníčky Andrey Záhradníkovej Krajčírovej si mladšie i staršie deti majú možnosť vytvoriť vždy niečo nové… Deti rozvíjajú počas tvorivých dielní svoje motorické zručnosti a naučia sa vždy nejakú novú výtvarnú techniku.
To, čo deti vytvoria, prezentujú aj na podujatiach, akými sú Deň otvorených dverí, Den dziňí, Svätojánske popoludnie… , ktoré Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch organizuje pre verejnosť. Deti svojimi dielkami deti skrášľujú interiér aj exteriér Centra.

ČAS: piatok od 14 do 15.30 hod. – pre deti I. a II. stupňa
Tvorivé dielne vedie: Andrea Záhradníková Krajčírová

Komentáre článku nie sú povolené.