Dve pozvánky :)


Centrum záujmových aktivít a OZ Čisté srdce pozýva deti a mládež na júlový šachovo-dámový turnaj, ktorý sa uskutoční v priestoroch Centra záujmových aktivít v stredu 17. júla 2013 od 9.30 hod.

OZ Čisté srdce pozýva deti od 9 rokov na cyklovýlet k rieke Morave v piatok 19. júla 2013. Zraz o 9 hod. pred Centrom záujmových aktivít. Predpokladaný návrat z výletu je o 14 hod. Je potrebné, aby každý účastník výletu mal vlastný bicykel a prilbu, vhodné oblečenie a obuv, jedlo a pitie.

Komentáre článku nie sú povolené.