Prázdninový Prípravníček pre predškolákov je v plnom prúde

A počas tohtoročných letných prázdnin realizuje OZ Čisté srdce v spolupráci s materskou školou vo Veľkých Levároch preventívnu prázdninovú aktivitu pre predškolákov (Prípravníček) v priestoroch Centra záujmových aktivít. Táto aktivita zábavnou formou napomáha k plynulému prechodu detí z materskej školy do prvého ročníka základnej školy. Deti si rozvíjajú sociálne a komunikačné zručnosti, jemnú motoriku a kognitívne schopnosti, orientáciu v priestore, pohybové schopnosti… Hravou formou sa naučia spievať piesne, a spoločne stolujú pri desiatej… Aktivitu realizuje OZ Čisté srdce už druhý rok v rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako prevencia sociálno-patologických javov vďaka podpore Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Za OZ Čisté srdce napísala: ZuPu

Komentáre článku nie sú povolené.