Pozývame vás na seminár O RODINE z cyklu Kde je vlastne pravda?

Milí priatelia.

Pozývame Vás na seminár z cyklu seminárov Kde je vlastne pravda?, tento raz o rodine. Seminár organizujú občianske združenia Čisté srdce a Kresťan a práca v spolupráci s Obcou Veľké Leváre.

Tento rok sme si predsavzali venovať sa téme RODINA Z RÔZNYCH UHLOV POHĽADU. Tému isto nevyčerpáme, a ani nemáme túto ambíciu. Cieľom seminára je uchopiť tému aspoň z niekoľkých uhlov pohľadu, spoločne sa zamyslieť a diskutovať o aktuálnych problémoch, ktoré sa dotýkajú nás, našej spoločnosti, našich rodín…

Prihlásiť sa na seminár môžete na e-mailovej adrese na čísle +421 904 401649, alebo zaregistrovaním sa priamo na mieste konania seminára (t.j. v Centre záujmových aktivít vo Veľkých Levároch) v deň konania seminára v čase od 8.30 do 9.00 hod.

Účasť na seminári je bezplatná. Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie. Organizátor nemá možnosť uhradiť cestovné.

Za organizátorov napísali Ing. Mária Biksadská a Dr. Zuzana Pucherová

Komentáre článku nie sú povolené.