Náš babský klub v Centre

Pozdrav z nášho babského klubu v Centre. Dievčatá od 11 rokov – príďte medzi nás. Porozprávať sa o “babských veciach” a dozvedieť sa niečo nové…
Počas šk. roka 2016/17 sa stretávame každý utorok v čase od 15.00 hod. v Centre
záujmových aktivít. Tešíme sa na vás!

Text a foto: ZuPu

Komentáre článku nie sú povolené.