Navštívili sme ateliér keramikárky pani Libušky Čtverákovej st.

Posledný deň jarných prázdnin (piatok 24. februára 2017) sme sa s deťmi vybrali do Malaciek, do ateliéru umeleckej keramikárky pani Libušky Čtverákovej st., ktorej diela sú vystavované u nás aj v zahraničí, a mohli sme ich vidieť aj v Slovenskej národnej galérii. Pani Čtveráková pôsobila aj ako pedagogička výtvarného odboru na ZUŠ v Malackách. V roku 2008 jej udelilo mesto Malacky ocenenie Zlaté Pálfiho srdce za celoživotné dielo v oblasti umeleckej tvorby.
Pani Libuša nás privítala s úsmevom na tvári. Najprv nás previedla celým ateliérom. Videli sme jej diela a pec, v ktorej “páli” keramiku. Potom nás usadila v bašte (časť ateliéru je totiž jednou z bášt tzv. Čierneho kláštora v Malackách), kde nám porozprávala niečo o sebe a svojej tvorbe. Potom sme pani Libušu ešte trošku “vyspovedali” (urobili sme s ňou aj krátky rozhovor, ktorý si budete môcť prečítať v ďalšom vydaní nášho časopisu Centráček ktorého jednotlivé čísla zverejňujeme aj na web stránke Centra). Dozvedeli sme sa, ako sa k umeleckej tvorbe keramiky pani Libuša dostala a ako dlho sa jej venuje, či ktoré dielo vytvorila ako prvé. Ako sa pracuje s hlinou, ako sa páli v peci a glazúruje keramika. Napokon sme si sami mohli vyskúšať vytvoriť z hliny vlastné dielka, ktoré nám prisľúbila vypáliť, a ktoré si prídeme ešte vlastnoručne glazúrovať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu v jej ateliéri.
Pani Libuša Čtveráková je veľmi vzácnou osobnosťou. Dobrosrdečnou, úprimnou, pokojnou, popretkávanou zmyslom pre humor. Na návšteve v jej ateliéri sme sa cítili príjemne. Dozvedeli sme sa, videli sme a zakúsili veľa nového. Ďakujeme Vám za jedinečný zážitok, ľudský aj tvorivo-umelecký, pani Libuša Čtveráková. Prajeme Vám pevné zdravie, radosť v srdci a ešte veľa veľa krásnych tvorivých chvíľ…
Za CZA a OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová

Komentáre článku nie sú povolené.