Vlastný stôl a Prípravníček

Vlastný stôl (pomoc deťom pri príprave na vyučovanie) je jednou z nosných aktivít, ktorá od roku 2009 prebieha v Centre každý deň v čase od 13. do 16. hod. Od roku 2013 je prehĺbená ešte o aktivitu Prípravníček pre deti predškolského veku, pretože skúsenosti nám ukazujú potrebu pracovať už s deťmi predškolského veku.

Vlastný stôl je zameraný na každodennú pomoc deťom pri príprave na vyučovanie. Podávame pomocnú ruku deťom, ktorým – obrazne povedané – chýba ich vlastný stôl na učenie sa, sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie. Deti si nielen prehlbujú vedomosti, ale zábavnou formou rozvíjajú zručnosť učiť sa, kognitívne schopnosti, komunikačné zručnosti, logické myslenie, verbálne a neverbálne vyjadrovanie… Získavajú návyk učiť sa a uvedomiť si hodnotu vzdelávania sa… Podľa potreby spolupracujeme s učiteľmi, vedením školy, s rodičmi detí, logopedičkou, psychologičkou, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi.

Nadväzujúcimi aktivitami sú aktivita Práca na PC, zameraná na rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí, a aktivita Centráček, tvorba časopisu, ktorý pod vedením animátorky tvoria deti navštevujúce centrum.

Aktivity vedú Beáta Michálková, Margita Walterová, Emília Hoďovská, Lucia Ďuráková.

Komentáre článku nie sú povolené.