Vlastný stôl (deti I. a II. st. ZŠ) a Prípravníček (predškoláci)

Vlastný stôl je jednou z nosných aktivít, ktorá od roku 2009 prebieha v Centre každý deň v čase od 13 do 17 hod. Od roku 2013 je prehĺbená ešte o aktivitu Prípravníček pre deti predškolského veku, nakoľko niekoľkoročné skúsenosti nám ukazujú potrebu pracovať už s predškolákmi.

Vlastný stôl je zameraný na každodennú pomoc deťom pri príprave na vyučovanie. Podávame pomocnú ruku deťom, ktorým – obrazne povedané – chýba ich vlastný stôl na učenie sa, sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie. Deti si nielen prehlbujú vedomosti, ale zábavnou formou rozvíjajú zručnosť učiť sa, kognitívne schopnosti, komunikačné zručnosti, logické myslenie, verbálne a neverbálne vyjadrovanie… Získavajú návyk učiť sa a uvedomiť si hodnotu vzdelávania sa… Podľa potreby spolupracujeme s učiteľmi, vedením školy, s rodičmi detí, logopedičkou, psychologičkou, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi.

Nadväzujúcimi aktivitami sú aktivita: Práca na PC zameraná na rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí a aktivita Centráček (časopis, ktorý pod vedením animátorky píšu deti navštevujúce Centrum).

ČAS:   každý deň od 13-15 hod.(deti I. stupňa ZŠ) a od 15-17 hod. (deti II. stupňa ZŠ)
počas letných prázdnin preventívna aktivita Prípravníček pre deti predškolského veku
Vedú:
Mgr. Beáta Michálková, Mgr. Margita Walterová, p. Emília Hoďovská, Mgr. Lucia Ďuráková

Komentáre článku nie sú povolené.