Obzretie sa za septembrovým seminárom

Prinášame krátky klip, ktorý zachytáva odborný seminár Skúsenosti a perspektívy sociálno-preventívnych aktivít pre deti a mládež. Seminár usporiadalo v septembri 2019 OZ Čisté srdce pri príležitosti 10 rokov činnosti Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch a 15 rokov od vzniku OZ Čisté srdce.

Na seminári so svojimi príspevkami vystúpili:
Mária Biksadská, predsedníčka OZ Čisté srdce,
Zuzana Pucherová, koordinátorka sociálno-preventívnych aktivít, OZ Čisté srdce,
Milada Krížová, spoluautorka myšlienky založenia centra a projektu Čisté srdce – záhorácke centrum záujmových aktivít,
Richard Nimsch, starosta obce Veľké Leváre a spoluautor projektu,
Lukáš Richveis, koordinátor Centra záujmových aktivít Veľké Leváre,
Vladimíra Perničková, riaditeľka ZŠ s MŠ Veľké Leváre,
Monika Kakalíková, oddelenie sociálnej pomoci Úradu BSK,
Ivana Šusterová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Regionálna kancelária Nitra,
Matej Nagy, OZ Ichtys,
Lenka Zápotocká, Človek v ohrození, n. o.,
Marek Kapusta, Superar Slovakia.

Komentáre článku nie sú povolené.