2% Z DANE – VÁŠ DAR, KTORÝ POMÁHA

Darujte aj tento rok Vaše 2% (3%) z dane občianskemu združeniu Čisté srdce.
Vami darované 2% z dane pomáhajú deťom a mládeži zmysluplne tráviť ich voľný čas;
realizovať  vzdelávacie a klubové aktivity, zážitkové podujatia pre deti a širšiu verejnosť… ĎAKUJEME!

TLAČIVÁ TU:
vyhlasenie-o-poukazani-sumy-zaplatenej-dane-OZ-ciste-srdce
potvrdenie o poukazani 2% z dane oz ciste srdce

Informácie k poukázaniu 2% pre OZ Čisté srdce
IČO: 30858836 (pozn.: v oficiálnom formulári je potrebné IČO pri vypĺňaní vpisovať – zarovnať –  sprava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: KOMENSKÉHO 839, 90873 VEĽKÉ LEVÁRE
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (štatutárka OZ Čisté srdce)
E-mail: ozcistesrdce@gmail.com alebo zupucherova@gmail.com

Komentáre článku nie sú povolené.