SME TU PRE VÁS AJ POČAS PANDÉMIE

Deti a rodičia, ako sa vám darí s prípravou na vyučovanie počas pandémie? Potrebujete pomôcť?
TEŠÍME SA, ŽE AJ POČAS PANDÉMIE VÁM MOŽEME PONÚKNUŤ POMOCNÚ RUKU PRI PRÍPRAVE NA VYUČOVANIE. Dve pracovníčky OZ Čisté srdce (pani učiteľky 🙂, sú už k dispozícii v centre v dňoch školského vyučovania v čase od 13 do15 hod, pre deti I. stupňa základnej školy.
KEĎŽE MÁME EŠTE STÁLE PANDÉMIU, TAK ZA TÝCHTO PODMIENOK:
1. zákonný zástupca dieťaťa, ktorý sa preukáže aktuálnym negatívnym testom na covid sa VOPRED telefonicky dohodne s pracovníčkou projektu na konkrétnom dni a čase pomoci pri vyučovaní (ideálne 1-2 dni vopred)
2. pomoc je možná len v dňoch školského vyučovania v čase od 13 do 15 hod. v centre
3. zatiaľ len pre deti I. stupňa ZŠ, ktoré boli v ten deň v škole (resp. kde sa zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v domácnosti vie preukázať aktuálnym negatívnym testom na covid a prehlásením o bezinfekčnosti dieťaťa)
4. počet detí je obmedzený (max. 2 deti v tom istom čase, ideálne súrodenci, alebo deti z tej istej školskej triedy)
5. rodič dieťa privedie do centra v dohodnutom čase, aj si ho vyzdvihne v dohodnutom čase, dieťa bude mať vlastný respirátor a vlastnú fľašu s pitím so sebou…
Tel. kontakt na pracovníčky projektu: p. učiteľky Sylvia Ťážárová 0944 114925; Zuzana Pucherová 0904 401649
PS: … stále je tu aj možnosť poradenstva a konzultácií pre rodičov v dohodnutom čase (vrátane špeciálno-pedagogického poradenstva).
Po veľkonočných sviatkoch by mali pribudnúť ešte ďalšie pani učiteľky a dúfame, že ak to epidemiologická situácia a počasie dovolia, zahráme sa aj nejaké hry pod altánom a v areáli centra 😊
Už aby to bolo… Zostávajte zdraví!
text a foto: Zuzana Pucherová, projektová manažérka a štatutárka OZ Čisté srdce

Komentáre článku nie sú povolené.