SME TU PRE VÁS AJ POČAS PANDÉMIE

Deti a rodičia, ako sa vám darí s prípravou na vyučovanie počas pandémie? Potrebujete pomôcť?
TEŠÍME SA, ŽE AJ POČAS PANDÉMIE VÁM MOŽEME PONÚKNUŤ POMOCNÚ RUKU PRI PRÍPRAVE NA VYUČOVANIE. JE TU MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEHO DOUČOVANIA PRE DETI. Dve projektové pracovníčky OZ Čisté srdce sú k dispozícii v priestoroch centra v dňoch školského vyučovania v čase od 13 do15 hod, pre deti I. stupňa základnej školy. Rodičia, VOPRED SI TREBA TELEFONICKY DOHODNÚŤ DEŇ A ČAS DOUČOVANIA na tel. čísle 0904401649.
KEĎŽE MÁME EŠTE STÁLE PANDÉMIU, TAK ZA TÝCHTO PODMIENOK:
1. zákonný zástupca dieťaťa, ktorý sa preukáže aktuálnym negatívnym testom na covid sa VOPRED telefonicky dohodne s pracovníčkou projektu na konkrétnom dni a čase pomoci pri vyučovaní (ideálne 1-2 dni vopred)
2. pomoc je možná len v dňoch školského vyučovania v čase od 13 do 15 hod. v centre
3. zatiaľ len pre deti I. stupňa ZŠ, ktoré boli v ten deň v škole (resp. kde sa zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v domácnosti vie preukázať aktuálnym negatívnym testom na covid a prehlásením o bezinfekčnosti dieťaťa)
4. počet detí je obmedzený (max. 2 deti v tom istom čase, ideálne súrodenci, alebo deti z tej istej školskej triedy)
5. rodič dieťa privedie do centra v dohodnutom čase, aj si ho vyzdvihne v dohodnutom čase, dieťa bude mať vlastný respirátor a vlastnú fľašu s pitím so sebou…
Tel. kontakt na pracovníčky o.z. Sylvia Ťážárová 0944 114925; Zuzana Pucherová 0904 401649
PS: … stále je tu aj možnosť poradenstva a konzultácií pre rodičov v dohodnutom čase (vrátane špeciálno-pedagogického poradenstva).
Po veľkonočných sviatkoch by mali pribudnúť ešte ďalšie pani učiteľky a dúfame, že ak to epidemiologická situácia a počasie dovolia, zahráme sa aj nejaké hry pod altánom a v areáli centra 😊
Už aby to bolo… Zostávajte zdraví!
Text a foto za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová, projektová manažérka a štatutárka o.z.

Komentáre článku nie sú povolené.