Možnosť individuálneho doučovania počas pandémie

Milí rodičia, milé deti.
Rady pomáhame deťom pri príprave na vyučovanie a tešíme sa z vášho veľkého záujmu o našu pomoc. No vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia JE POTREBNÉ TELEFONICKY SA VOPRED DOHODNÚŤ (minimálne jeden deň vopred) S PANI UČITEĽKOU Z CENTRA NA KONKRÉTNOM DNI A ČASE, V KTOROM POTOM PRÍDE DIEŤA DO CENTRA. Jedna pani učiteľka môže pracovať v tom istom čase maximálne s dvomi deťmi naraz, pričom ide o deti z tej istej školskej triedy, príp. súrodencov. Preto je potrebné sa vopred dohodnúť. PRETO NÁM VOPRED ZAVOLAJTE A DOHODNEME KONKRÉTNY DEŇ A ČAS, v ktorom vám rady v priestoroch centra pomôžeme s vašimi úlohami 🙂 Tel. kontakt 0904401649 alebo 0944114925, alebo nám napíšte E-mail na: ozcistesrdce@gmail.com  ĎAKUJEME.
Text a foto za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová, projektová manažérka a štatutárka o.z.

Komentáre článku nie sú povolené.