Športové stretnutia

Športové stretnutia sú pravidelnou aktivitou, ktorá je určená pre deti I. a II. stupňa ZŠ. Je veľmi obľúbená najmä u starších chlapcov. Táto aktivita – tak ako aj iné aktivity Centra – prispieva u detí aj k zodpovednému plneniu si školskej dochádzky, pretože na to, aby deti mohli ísť poobede do telocvične či na ihrisko, musia byť v ten deň doobeda aj v škole. Pre chlapcov je najväčším lákadlom predovšetkým futbal. U detí sú v obľube ale aj ostatné športové hry akými sú basketbal, volejbal či vybíjaná…

Počas školského roka a v prípade nepriaznivého počasia sa deti stretávajú pod vedením pani Jany Šurkovej v telocvični pri ZŠ vo Veľkých Levároch, v teplejších mesiacoch aj na tréningovom ihrisku. Mladšie deti sa stretávajú pod vedením Jany Šurkovej a animátorov tiež v telocvični pri ZŠ Veľké Leváre alebo na ihrisku, ktoré je súčasťou areálu centra. Okrem toho, že si deti zašportujú a vybijú energiu, učia sa aj sebadisciplíne a pravidlám. Lákadlom sú aj rôzne športové turnaje, na ktorých sa radi zúčastňujú nielen v obci, ale aj mimo našej obce. Športové hry sú – najmä pre starších chlapcov – silnou motiváciou pre akúkoľvek inú aktivitu v centre a pre plnenie si školských povinností.

Vďaka ústretovosti vedenia ZŠ vo Veľkých Levároch, sa môže realizovať táto športová aktivita aj počas letných prázdnin. Každoročne počas letných prázdnin sú športové a súťažné stretnutia v telocvični pravidelnou, a deťmi vyhľadávanou aktivitou, ktorá je súčasťou prázdninového programu centra pre deti.

Čas:
štvrtok od 15 do 16 hod.
deti I. stup. ZŠ ZRAZ je o 14.45 hod. v Centre
štvrtok od 16 do 17.30 hod.
deti II. stup. ZŠ ZRAZ je o 16.00 hod. v Centre

ŠPORTOVÉ STRETNUTIA vedie: Mgr. Jana Šurková
Pomáhajú Martin Hruboš, Lenka Petrášová, Saška Pastorková, Jožko Šarkozy a ďalší dobrovoľníci


máj 2013… mladšie dievčatá si v telocvični s chuťou súťažili s mladšími chlapcami… a vyhrali 🙂


máj 2013 … s vedúcou športových hier Jankou Šurkovou sme jeden tím…


máj 2013… naučme sa rozostupy…


jarné prázdniny 2012… aj v telocvični…medzi súťažami… sa dá relaxovať…

Komentáre článku nie sú povolené.