Pozor, dôležité!

Keďže od 18.10.2021 sa na základe covid automatu okres Malacky nachádza v I. stupni ohrozenia – tzv. červený okres, je POVINNÉ V INTERIÉRI CENTRA NA VŠETKÝCH AKTIVITÁCH MAŤ NA NOSE A ÚSTACH RESPIRÁTOR. Na aktivitách v centre môže byť dieťa, ktoré bolo v ten deň v škole /má odovzdané aktuálne Vyhlásenie o bezpríznakovosti/. Dieťa, ktoré má príznaky respiračného ochorenia /nádcha, kašeľ, dýchavičnosť, malátnosť, zvýšená teplota…/ nemôže byť prítomné na aktivitách v priestoroch centra. Pomoc deťom s domácimi úlohami a ďalšie aktivity prebiehajú za dodržania aktuálnych opatrení:
pondelok až piatok od 13 do 15 hod. pre deti I. stupňa ZŠ,
pondelok až piatok od 15 do 16 hod. pre deti II. stupňa ZŠ.

Komentáre článku nie sú povolené.