Deň detí sme v areáli centra oslávili spoločnými hrami, opekačkou a cukrovou vatou

V stredu 1 júna sme s našimi deťmi v areáli centra oslávili ich sviatok – Medzinárodný deň detí. Bolo to veľmi radostné a príjemné slnečné popoludnie. Areál centra bol plný veselých detí. A tak to má byť. Prišli medzi nás aj maminky z Ukrajiny so svojimi deťmi, ktoré navšetvujú náš mamaklub. Spoločne sme zľahka aj športovali a hry vonku hrali. Špekačky si opekali, aj cukrovú vatu si dali 🙂 Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli a prispeli k dobrej nálade a pohode: pani učiteľke Janke a dobrovoľníčke Dagmar, ktoré si pre decká pripravili športové súťaže, dobrovoľníčke Dominike, ktorá si zobrala na starosti tvorivú dielňu, pani učiteľke Milke za pomoc v kuchyni a dobrovoľníkovi Matejovi, ktorý bol hlavným strážcom ohňa a grilmajstrom (a že nám všetkým chutilo 🙂 ) dobrovoľníčke Nore, ktorá sa postarala o džúsiky a chutný melón pre deti, dobrovoľníčke Beatke, ktorá trpezlivo a obetavo po celý čas deťom cukrovú vatu pripravovala. Ďakujeme! Skvele bolo!
Foto nájdete tu: https://www.facebook.com/centrumlevare/
Text a foto: Zuzana Pucherová, štatutárka OZ Čisté srdce

Komentáre článku nie sú povolené.