Na svete je nové číslo Centráčka!

Deti navštevujúce Centrum, pod vedením pani uč. Milky Hoďovskej, napísali svoje texty do časopisu Centráček.
Druhé tohtoročné číslo časopisu Centráček je na svete! Prečítať si ho môžete tu Centráček 2022_02

Komentáre článku nie sú povolené.