Je za nami leto plné zážitkov

Letné prázdniny utiekli ako voda. Deti z Veľkých Levár a okolia mali botatý program. Sme vďační za plno krásnych zážitkov, aktivít, výletov, podujatí… Mohli sme ich realizovať  vďaka finančnej podpore Brastislavského samosprávneho kraja, Miestnej akčnej skupiny Dolné Záhorie a Obce Veľké Leváre. Obec Veľké Leváre, ktorá vypracovala projekt Zaži leto s centrom, ponúkla deťom zážitkové prázdninové piatky. OZ Čisté srdce, ktoré vypracovalo projekt Poď s nami na výlet – Spoznaj Dolné Záhorie, ponúklo deťom výlety po Dolnom Záhorí. OZ Čisté srdce tiež realizovalo v rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako prevencia sociálno-patologických javov, prázdninový prípravníček pre budúcich prváčikov. V spolupráci s centrom aj ďalšie prázdninové aktivity: hudobné a športové aktivity, tvorivé dielne a letné varenie… Vďaka patrí pracovníkom Centra záujmových aktivít, projektovým pracovníčkam OZ Čisté srdce a všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré sa počas prázdnin s láskou venovali deťom. ĎAKUJEME!
Za tím:  ZuzanaPucherová,štatutárka OZ Čisté srdce

 

Komentáre článku nie sú povolené.