Tešíme sa z novej spolupráce

Pracovné stretnutie 5. októbra 2022 prinieslo so sebou nielen plán novej spolupráce s pánom Kristiánom Bereczom a Soňou Koreňovou z občianskeho združenia Cesta mladých – Edubox z Lozorna, a pani Norou Kočnárovou z národného projektu Zdravé regióny, ale aj veľkú radosť. V rámci projektovej výzvy Krok, za krokom bude OZ Čisté srdce participovať na pomoci deťom a mládeži v oblasti ich ďalšieho vzdelávania po ukončení základnej školy. Tešíme sa, že sa k nám pridala aj naša dobrovoľníčka – sociálna pracovníčka Mária Čulenová Spájame sily dobrú vec! Ide nám o naše decká! Good job Nora Kocnarova Kristian Berecz Soňa Koreňová👍

Za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová, štatutárka

 

 

Komentáre článku nie sú povolené.