ERASMUS+ NAŠI MLADÍ BOLI V LETE V PORTUGALSKU

Tešíme sa z plodnej spolupráce! Organizácie Čisté srdce. o.z. a Protect work. oz. spájajú svoje sily na projektoch v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže zameriavajúc sa na rozvoj zručností, občianskeho aktivizmu a participácie. Po úspešnom projekte Rybárik sa pýta, spojili svoje sily, aby umožnili piatim mladým ľuďom z Veľkých Levár zúčastniť sa počas letných prázdnin na medzinárodnej mládežníckej výmene v Portugalsku v meste Porto v rámci programu Erasmus+ . Romana Kujanová, Mária Salayová, Aneta Galbová, Peter Kottlík a Filip Kottlík. To sú mená mladých ľudí, ktorí v auguste strávili v Portugalsku desať obohacujúcich dní. Získali nové priateľstvá a zážitky na celý život, nové poznatky, spoznali nové kultúry a mladých z celej Európy, aktívne rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.
Mladí, ktorí sa stretávajú v Centre Centrum záujmových aktivít Veľké Leváre, OZ Čisté srdce participovali na tvorbe náučného chodníka popri Rudave (projekt Rybárik sa pýta), pomáhajú pri podujatiach s deťmi, alebo v centre. Od septembra sa stretávajú mládežníci v centre na projekte MLADÍ LÍDRI. Rozvíjať svoje životné zručnosti môžu mladí z Veľkých Levár naďalej. V októbri sa niektorí z nich – konkrétne Emma, Mária, Aneta, Romana a Kiara – vyberú na viacdňový školiaci kurz do Vysokých Tatier zameraný na problematiku udržateľného podnikania.
Za tím: Zuzana Pucherová, štatutárka oz Čisté srdce

Komentáre článku nie sú povolené.