NAŠA NOČNÁ RUDAVA SA VYDARILA. POTEŠILA MALÝCH I VEĽKÝCH.

V sobotu 11. novembra ste večer v habánskom dvore aj Martina na bielom koni mohli stretnúť stretnúť, nielen všakovaké rozprávkové bytosti. Atmosféra bola skvelá! Počasie konečne vyšlo. Veľmi sme si to spolu s vami užili! ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí ste v sobotu na podujatie Nočná Rudava prišli – bolo vás neuveriteľných 170 ÚČASTNÍKOV! Mladí, ktorí prvýkrát organizovali väčšie podujatie v obci, sa veľmi tešia, že deťom i dospelákom sa ich Nočná Rudava páčila. Mnoho sa aj oni – ako organizátori naučili – a túto cennú skúsenosť si odnášajú do organizovania ďalších aktivít. Prezradím, že niečo chystajú aj na Levársky Advent, ktorý bude v našej obci v sobotu 9. decembra 2023. Tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Každopádne za ich nápady, nadšenie, aktivitu ich treba len pochváliť. My sme na ne hrdé! Za spoluprácu pri oragnizovaní a realizácii podujatia Nočná Rudava ĎAKUJEME Obci Veľké Leváre a Obecnej polícii za dohliadajúce očko na celom podujatí, pánovi Marekovi Kalivodovi a pánovi Františkovi Kujanovi za pomoc s odvozom potrebných vecí, stolov, stoličiek…, rímskokatolíckej cirkvi vo Veľkých Levároch za zapožičanie priestorov pastoračného centra v Habánskom dvore, Centru záujmových aktivít a Veronike Bullovej, doborovoľníkom Matejovi Kohanovi a pani Nore Kočnárovej, pani Miriam Kottlik a celej rodine Kottlík z OZ Protect Work a pani Zuzane Pucherovej z OZ Čisté srdce za zastrešenie celého podujatia. Veľká VĎAKA VŠETKÝM, ktorí napiekli pre účastníkov naozaj výdaté množstvo skvelých koláčov, Anet Galbovej a všetkým mladým, ktorí pripravili trasu a indície a celé toto podujatie pre deti a rodiny, chalanom Adamovi, Michalovi a Ivanovi za hudbu, VŠETKÝM, ktorí akokoľvek prispeli k zdaru Nočnej Rudavy! SME NA VÁS HRDÉ!
Za tím: Zuzana Pucherová, štatutárka oz Čisté srdce Foto: Peter Kottlik, Zuzana Pucherová

Komentáre článku nie sú povolené.