Ako funguje školský parlament a aký má význam alebo Aj malé skutky majú veľkú cenu

Naši mladí, ktorí nedávno zorganizovali vydarené podujatie Nočná Rudava, a ktorí sú zároveň členmi školského parlamentu ZŠ vo Veľkých Levároch, zažili 21. 11. 2023 ďalší podnetný a obohacujúci workshop. Témou stretnutia bolo fungovanie školského parlamentu a jeho význam, aktivity školského parlamentu, spolupráca školského parlamentu s učiteľmi a vedením školy, prínos školského parlamentu pre školu a obec… Prítomných hostí privítala poslankyňa obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch, pani Zuzana Pucherová a pani Miriam Kottlik z OZ Protect work. Hosťami boli pán Milan Polešenský, krajský koordinátor pre prácu s mládežou z NIVAM Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Neformálne vzdelávanie, ktorý je tiež poslancom BSK Bratislavský kraj, a zástupcovia Mládežníckeho parlamentu BSK. Workshop viedli, a o svoje skúsenosti z pôsobenia v školskom parlamente sa podelili, podpredsedníčka Mládežníckeho parlamentu BSK – Rebecca Rigová a predseda komisie pre Školské parlamenty – Nikola Kujundžič.
Na workshope, ktorý v spolupráci so ZŠ vo Veľkých Levároch zorganizovali OZ Protect work a OZ Čisté srdce, nechýbal ani priestor pre rozvoj digitálnych a osobnostných kompetencií mladých. Členovia školského parlamentu sa zhodli, že stretnutie bolo pre nich veľmi obohacujúce, a že si určite zaslúži pokračovanie. Nechýbala ani burza nápadov aktivít školského parlamentu a spoločná fotka na záver 🙂 Ďakujeme hosťom, že medzi našich mladých do Veľkých Levár prišli, a tešíme sa na stretnutie s nimi niekedy nabudúce.
Za organizátorov: Zuzana Pucherová, štatutárka OZ Čisté srdce
Foto: Zuzana Pucherová a Peter Kottlík

Komentáre článku nie sú povolené.