Babský klub (formačná aktivita pre dievčatá od 11 rokov)

BABSKÝ KLUB
Čas: utorok od 15 hod.

Je jednou z formačných aktivít v rámci “Priestorov”, ktoré v našom Centre realizujeme. Hlavným cieľom aktivity je vytvárať pre dospievajúce dievčatá od 12 rokov priestor pre otvorenú diskusiu a zdieľanie sa o problémoch dospievania, vzťahov v rodine, lásky, partnerských vzťahov, sexuálneho života, závislostiach, manželstva, ženskosti… im blízkym spôsobom. Ide o čas, kedy si môžu dievčatá pod vedením animátorky povedať svoj názor, formovať postoje, ujasňovať hodnotový rebríček, vyjadrovať sa k témam, ktoré ich zaujímajú… Dospievajúce dievčatá zároveň získavajú nové informácie, ktoré sa im zídu v ich každodennom živote.
Klub vedú: dobrovoľníčka Diana Balážová a Zuzana Pucherová (Alenová)

Poznámka: Klubové večery (ktoré sú určené pre dospievajúcich chlapcov a dievčatá) sa momentálne nestretávajú. Zmyslom tejto aktivity je eliminovať skupinky mladých vysedávajúcich na lavičkách v obci, postávajúcich na ulici, či vysedávajúcich maloletých v baroch, a ponúknuť im alternatívu inak stráveného voľného času v priestoroch nášho centra, kde sú  pre nich pripravené a animátormi koordinované debaty o problémoch a témach, ktoré ich trápia a zaujímajú.


Komentáre článku nie sú povolené.