Debatníček (formačné stretnutia pre deti do 11 rokov)

Debatníček je formačná aktivita pre deti do 11 rokov. Táto aktivita bola vytvorená v roku 2011 aj vďaka podpore z projektu Hodina deťom. Spolu s Babským klubom je jednou z ústredných formačných aktivít, ktoré v Centre realizujeme v rámci “Priestorov”. Cieľom aktivity je, aby sa dievčatá a chlapci mali možnosť rozprávať o najrôznejších témach, ktoré sa týkajú ich života. Aby mali priestor, kde si môžu povedať svoj názor, naučiť sa vyjadrovať k rôznym témam a získavať nové informácie.

Pod vedením animátorov sa deti rozprávajú o tom, čo ich trápi, teší, zaujíma… Tieto témy im animátori približujú aj pomocou rôznych hier.  Dievčatá a chlapci do 11 rokov majú priestor na vytváranie si vlastného hodnotového rebríčka a postojov. Všetko ich veku prístupnou zážitkovou a hravou formou.

Čas: piatok od 14 do 15 hod.
Vedú:Tomáš Richveis a Diana Balážová

Komentáre článku nie sú povolené.