Stretnutia s…

Stretnutia s… je aktivita zameraná na stretnutia s odborníkmi pracujúcimi v rôznych povolaniach. Stretnutia sú pre deti a mladých príležitosťou oboznámiť sa s náplňou určitej profesie. Ponúkajú priestor pre pýtanie sa a besedu s odborníkom. V neposlednom rade slúžia deťom a mladým v profesijnej orientácii a môžu motivovať k ďalšiemu štúdiu na odborných školách.

Komentáre článku nie sú povolené.