Podporili nás

 

granty

www.eeagrants.sk

erb_slovak_republic

Projekt Centrum záujmových aktivít bol spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP,
nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zriaďovateľom Centra záujmových aktivít je obec Veľké Leváre
www.levare.sk
www.slovakia.org
www.government.gov.sk

erb_velke_levare

hodina_detom

Hodina deťom je celonárodná a celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, za ktorou sa ukrýva široký tím odhodlaných ľudí – detské a mládežnícke organizácie, osobnosti, zamestnanci Nadácie pre deti Slovenska, ich partneri, podporovatelia, rodiny a priatelia, dobrovoľníci, médiá, ktorí všetci s nadšením odvádzajú veľký kus práce pre deti a mladých ľudí na Slovensku.
www.hodinadetom.sk