Dokumenty

Dokumentárny film
Už desať rokov spájame sily pre dobrú vec https://www.youtube.com/watch?v=1VyoYKbvkW0
(film vznikol v roku 2019 pri príležitosti 15. výročia založenia OZ Čisté srdce a 10. výročia činnosti Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch, v rámci projektu “Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov” s podporou Úradu BSK)

Bulletin_Uz_10_rokov_spájame_sily_2019

Dokumenty na stiahnutie

Javová analýza (pdf 463 Kb)
Javová analýza 15-25 rokov (pdf 958 Kb)
Nízkoprahové a záujmové centrá, zborník z konferencie Malacky (pdf 1 608 Kb)