Pravidelné aktivity

VLASTNÝ STÔL – pomoc deťom pri príprave na vyučovanie

Každý deň
13.00 – 15.00 žiaci 1. stupňa ZŠ
15.00 – 16.00 žiaci 2. stupňa ZŠ

Práca na PC

Každý deň
14.00 – 15.00 deti I. stupňa
15.00 – 16.00 deti II. stupňa

PRIESTORY (krúžky a kluby)

Pondelok
13.00 – 15.00 Hudobno-tanečné aktivity
15.00 – 16.30 Športové a pohybové aktivity v telocvični ZŠ (15.00 – 15.45 1. stup. ZŠ.; 15.45 – 16.30 2. stup. ZŠ)

Utorok
14.00 – 15.00 Centráček
15.00 – 16.00 Babský klub
17.00 – 19.00 MamaKlub

Streda
14.00 – 16.00 Kuchársky krúžok
16.00 – 19.00 Klubový večer

Štvrtok
10.00 – 12.00 MamaKlub
13.00 – 16.00 Tvorivá dielňa

Piatok
13.00 – 15.00 Debatníček

Pre návštevníkov centra sú každý deň k dispozícii spoločenské hry, knihy, rádio s CD, biliard, stolný futbal…