Aktivity v Centre v školskom roku 2017/18

Pravidelné aktivity:

Vlastný stôl - pomoc deťom pri príprave na vyučovanie a doučovanie
Každý deň

od 13.00 – 15.00 hod. žiaci I. stupňa ZŠ

od 15.00 – 16.00 hod. žiaci II. stupňa ZŠ
PC pre I. st. – 14.00 – 15.00 hod., II. st. 15.00 – 16.00 hod. (vždy v počítačovej miestnosti)

Priestory (krúžky a kluby)

Pondelok

13.00 – 15.00 hod. Hudobno-tanečné aktivity
15.00 – 16.30 hod. Športové a pohybové aktivity v telocvični ZŠ (15.00 – 15.45 – 1. stup ZŠ., 15.45 – 16.30 – 2. stup. ZŠ)

Utorok

14.00 – 15.00 hod. Centráček (stretnutie redakčnej rady časopisu, ktorý píšu deti)

15.00 – 16.00 hod. Babský klub

17.00 – 19.00 hod. MamaKlub

Streda

14.00 – 16.00 hod. Kuchársky krúžok

Štvrtok

10.00 – 12.00 hod. MamaKlub

13.00 – 16.00 hod. Tvorivá dielňa

Piatok

13.00 – 15.00 hod. Debatníček

Pre návštevníkov centra sú každý deň k dispozícii spoločenské hry, knihy, rádio s cd, biliard, stolný futbal

Letný program 2015


Pravidelné aktivity v týždni (9.00 – 13.00 hod):

PONDELOK:

Prípravníček pre predškolákov

Pohybové a športové aktivity (I. a II. stupeň ZŠ)

UTOROK:

Tvorivé dielne

Hudobno-dramatická  dielňa

STREDA:

Kuchársky krúžok

Centráček

ŠTVRTOK:

EkoVýlety do okolia obce/Spoločenské hry

PIATOK:

Zážitkové podujatia s OZ Čisté srdce

17. júl Návšteva Hasičského a záchranného zboru Malacky

23. júl Beseda s Políciou SR

24. júl Výlet – Bratislava – Železná studienka

31. júl Turnaj v spoločenských hrách a v stolnom futbale

5. august Prázdninový  šachový a dámový turnaj

7. august Cestovateľský workshop J

14. august Divadlo Žihadlo – O kozliatkach

21. august Bubnovačka –interaktívny workshop (bubnová škola Rytmika)

Letný program v Centre 2014:

PONDELOK: Prípravníček pre predškolákov

Pohybové a športové aktivity (I. a II. stupeň ZŠ)

UTOROK:    Tvorivé dielne

Hudobníček

STREDA:     Kuchársky krúžok

Centráček

ŠTVRTOK:   Výlety do okolia obce/Spoločenské hry

PIATOK:     Zážitkové podujatia s OZ Čisté srdce (viď nižšie)

25. júl Výlet – Múzeum polície SR Bratislava

22. august Výlet – Sandberg (Devínska Nová Ves)

ZVYŠNÉ PIATKY – zážitkové besedy v Centre záujmových aktivít (stretnutie s poľovníkmi, návšteva hasičskej zbrojnice…)

Jednorazové podujatia v lete 2014:

14. júl Deň hier a zábavy (súťaže a hry, hudba, vodný futbal)

17. júl Júlový šachový a dámový turnaj

31. júl Turnaj v stolnom futbale

1. august Centrácka nocovačka (pre I. stupeň ZŠ, od 9 rokov)

7. august Divadlo Žihadlo – Zlatá priadka

21. august Augustový šachový a dámový turnajJedorazové podujatia v roku 2013

OKTÓBER 2013
29. 10. DEN DZIŇÍ v Centre záujmových aktivít spojený s tvorivými dielňami pre najmenších
20. 10. Vystúpenie detí v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším

AUGUST 2013
26.-27. 08. Nocovačka pre deti v centre
23. 08. Rozlúčka s prázdninami alebo hudobno-zábavné popoludnie s nafukovacou trakciou vodný futbal, skákací hrad a koncert skupiny Inside Band
16. 08. Divadelné predstavenie pre deti O Snehulienke (divadlo Žihadlo)

JÚN 2013
28. 06. Koncoročná opekačka pre deti navštevujúce centrum a ich rodičov
21. 06. Svätojánska grilovačka s OZ Čisté srdce

MÁJ 2013
31. 05. MDD
14. 05. Valné zhromaždenie OZ Čisté srdce
12. 05. Vystúpenie detí, ktoré navštevujú centrum na Dni matiek v kultúrnom dome vo V. Levároch

MAREC 2013
12. 03. Čítanie z kníh pre deti z materskej školy v rámci podujatia Marec – mesiac knihy (v spolupráci s kultúrnou komisiou vo V. Levároch)
11. 03. Čítanie z kníh pre deti z materskej školy v rámci podujatia Marec – mesiac knihy (v spolupráci s kultúrnou komisiou vo V. Levároch)
06. 03. Celodenný výlet s OZ Čisté srdce do Bratislavy spojený s návštevou interaktívnej výstavy pre deti Moje mesto v detskom múzeu
05. 03. Zážitkový workshop Vitajte v Mexiku!
03. 03. Svetový ekumenický deň modlitieb 2013

JANUÁR
2013
31. 01. Polročná fašiangová párty pre deti v Centre

Jednorazové podujatia v roku 2012

DECEMBER
07. 12. Mikuláš v Centre

NOVEMBER 2012
24. 11. Odborný seminár k práci s deťmi z málo podnetného prostredia

OKTÓBER 2012
19. 10. Deň Dziňí

SEPTEMBER 2012
11. 09. 2012 (utorok) Burza detského jesenno-zimného oblečenia, hračiek a potrieb v rámci MamaKlubu od 17.30 do 18.30 hod.