Kontakty

Centrum záujmových aktivít
Komenského 838, 908 73 Veľké Leváre
Telefón 034/2023113
www.centrum.levare.sk

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
OZ Čisté srdce
– štatutárka
manažérka projektov OZ Čisté srdce
projekt: Záujmové a zážitkové voľnočasové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov
projektová pracovníčka: formačné a hudobno-dramatické aktivity, vlastný stôl a prípravníček pre budúcich prvákov
E-mail ozcistesrdce@gmail.com
Mobil +421 904 401649
http://centrum.levare.sk/?page_id=1986

Mgr. Veronika Bullová
koordinátorka projektových aktivít v centre 
projekt: Záujmové a zážitkové voľnočasové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov

Ing. Mária Biksadská
OZ Čisté srdce – členka Správnej rady
manažérka projektov OZ Čisté srdce
projektová pracovníčka: formačné a klubové aktivity, poradenstvo
E-mail biksadski@gmail.com
Mobil 0908 606 306