Kontakty

Centrum záujmových aktivít
Komenského 838, 908 73 Veľké Leváre
Telefón 034/2023113
www.centrum.levare.sk

Mgr. Veronika Bullová
Obec Veľké Leváre koordinátorka aktivít Centra záujmových aktivít
E-mail: cza@levare.sk
Mobil: +421 911 779311

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
OZ Čisté srdce
– štatutárka, projektová manažérka
http://centrum.levare.sk/?page_id=1986

manažérka projektových aktivít, projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov
projektová pracovníčka: formačné a klubové aktivity, hudobno-dramatické aktivity, vlastný stôl a prípravníček pre budúcich prvákov
metodička a didaktička
E-mail ozcistesrdce@gmail.com
Mobil
+421 904 401649

 

Ing. Mária Biksadská
OZ Čisté srdce – členka Správnej rady
manažérka projektov OZ Čisté srdce
projektová pracovníčka: formačné a klubové aktivity, vlastný stôl, poradenstvo
E-mail: biksadski@gmail.com
Mobil: +421 908 606 306