Kontakty

situacia1

Centrum záujmových aktivít
Komenského 838
908 73 Veľké Leváre
Mobil: +421 911 779 311
www.centrum.levare.sk

Mgr. Lukáš Richveis
koordinátor Centra záujmových aktivít
sociálny pracovník, bezplatné sociálno-právne poradenstvo (OZ Čisté srdce)
E-mail: cza@levare.sk
Mobil: +421 911 779 311

Tel. kontakt: 034/2023113

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
koordinátorka projektov OZ Čisté srdce
lektorka a didaktička
E-mail: zupucherova@gmail.com
Mobil: +421 904 401649

Ing. Mária Biksadská
predsedníčka a štatutárka OZ Čisté srdce
manažérka projektov OZ Čisté srdce
E-mail: biksadski@gmail.com
Mobil: +421 908 606 306