Kontakty

Centrum záujmových aktivít
Komenského 838, 908 73 Veľké Leváre
Mobil 0911 779 311
Telefón 034/2023113
www.centrum.levare.sk

Mgr. Lukáš Richveis
koordinátor centra záujmových aktivít,
sociálny pracovník, bezplatné sociálno-právne poradenstvo
E-mail cza@levare.sk
Mobil 0911 779 311

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
OZ Čisté srdce – predsedníčka a štatutárka,
manažérka projektových aktivít OZ Čisté srdce: projekt Záujmové a zážitkové voľnočasové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov,
pedagogička voľnočasových preventívnych aktivít pre deti a mládež:  formačné, klubové a hudobno-dramatické 
E-mail zupucherova@gmail.com
Mobil 0904 401649

Ing. Mária Biksadská
členka Správnej rady OZ Čisté srdce,
manažérka projektov OZ Čisté srdce
E-mail biksadski@gmail.com
Mobil 0908 606 306