Kontakty

situacia1

Centrum záujmových aktivít
Komenského 838
908 73 Veľké Leváre
Mobil 0911 779 311
Tel. 034/2023113
www.centrum.levare.sk

Mgr. Lukáš Richveis
koordinátor centra záujmových aktivít
sociálny pracovník, bezplatné sociálno-právne poradenstvo
E-mail cza@levare.sk
Mobil 0911 779 311

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
koordinátorka projektov OZ Čisté srdce
lektorka a didaktička
E-mail zupucherova@gmail.com
Mobil 0904 401649

Ing. Mária Biksadská
predsedníčka a štatutárka OZ Čisté srdce
manažérka projektov OZ Čisté srdce
E-mail biksadski@gmail.com
Mobil 0908 606 306