Kontakty

Centrum záujmových aktivít
Komenského 838, 908 73 Veľké Leváre
Mobil 0911 779 311
Telefón 034/2023113
www.centrum.levare.sk

Mgr. Lukáš Richveis
koordinátor centra záujmových aktivít,
sociálny pracovník, bezplatné sociálno-právne poradenstvo
E-mail cza@levare.sk
Mobil 0911 779 311

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
OZ Čisté srdce
– predsedníčka a štatutárka,
manažérka projektov OZ Čisté srdce
projekt Záujmové a zážitkové voľnočasové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov
projektová pracovníčka: formačné, klubové a hudobno-dramatické aktivity
E-mail zupucherova@gmail.com alebo ozcistesrdce@gmail.com
Mobil 0904 401649
http://centrum.levare.sk/?page_id=1986

Ing. Mária Biksadská
členka Správnej rady OZ Čisté srdce,
manažérka projektov OZ Čisté srdce
E-mail biksadski@gmail.com
Mobil 0908 606 306