Opatrenia obce a centra záujmových aktivít v súvislosti s koronavírusom

Obec na základe odporučení zaviedla realizáciu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom. Každý deň sú dezinfikované verejné budovy, jednou z nich je aj Centrum záujmových aktivít. Prijali sme preventívne opatrenia a pravidelne dezinfikujeme kľučky, toalety a podlahy. Aj keď centrum nepatrí pod Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, snažíme sa ako inštitúcia taktiež riadiť usmerneniami z ministerstva a preto realizujeme všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

Pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami.

Pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.

Vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

2 % pre prácu s deťmi a mládežou

Vaše darované 2 % mali minulý rok úspech a my sme mohli pracovať s deťmi a mládežou. Práca s centrákmi má zmysel a my chceme v tejto práci pokračovať ďalej aj v tomto roku. Podporte nás Vašimi 2 % cez OZ Čisté srdce, ktoré zafinancuje aktivity pre centrákov. Deti sú našou budúcnosťou. Ďakujeme!

Informácie o poukázaní 2 % pre OZ Čisté srdce na aktivity:

IČO: 30858836 (v oficiálnom formulári musí byť vypísané so zarovnaním vpravo)
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Komenského, 839, 90873, Veľké Leváre

Stretnutie zástupcov Centra záujmových aktivít a Klubu Beztíže v Prahe

V uplynulých dňoch sa zástupca Centra záujmových aktivít a zástupca Klub Beztíže spoločne stretli v Prahe, kde si vymenili svoje skúsenosti v oblasti práce s mládežou na Slovensku a Česku. Po úspešných rozhovoroch s pracovníkmi a manažmentom klubu sme sa dohodli na témach cezhraničnej spolupráce medzi našim centrom a klubom z Prahy, ktoré plánujeme uskutočniť ešte tento rok s vidinou do budúcich rokov.

Ďakujem pracovníkom klubu, že ma medzi seba prijali, za vynikajúce a úspešné rozhovory k vzájomnej spolupráci. Som rád, že pracovníci klubu Beztíže prijali pozvanie na návštevu nášho centra.

Mgr. Lukáš Richveis, koordinátor CZA

Otváracie hodiny počas jarných prázdnin

OTVÁRACIE HODINY POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN
17. 02. 2020 – 21. 02. 2020
Pondelok: Zatvorené
Utorok: Zatvorené
Streda: 09.00 hod – 12.00 hod.
Štvrtok: 09.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok: 09.00 hod. – 12.00 hod.

Obnova relaxačnej miestnosti

Psychohygiena pre deti a mládež je veľmi dôležitá najmä po školskom vyučovaní. Snažíme sa túto možnosť ponúknuť aj v našom centre. Na to aby sa mohli deti zrelaxovať po vyučovaní, musia sa u nás cítiť útulne. Preto sa snažíme postupne zútulniť naše priestory. Začali sme našou relaxačnou miestnosťou, v ktorej majú deti možnosť porozprávať sa, zahrať sa hry, jednoducho relaxovať. Za projekt obnovy relaxačnej miestnosti vďačíme viacerým ľuďom a firmám, ktorí prijali pozvanie do spolupráce. Ďakujeme spoločnosti IKEA Industry Malacky Flatline, ktorá nám poskytla zadarmo nábytok, pánovi Pavlovi Skoršepovi, ktorý nám urobil stolárske práce na nábytku aj s montážou, úžasná výtvarníčka a maliarka Andrea Záhradníková Krajčírová splnila naše kritériá a namaľovala nám krásnu rozprávkovú krajinu, firma KOVKO s. r. o. nás podporila finančne a my sme za to mohli nakúpiť sedacie vaky a taktiež ďakujeme pán Ivan Hollý z Katedry betónových konštrukcií a mostov STU za pomoc pri realizácii miestnosti. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME