Dôležitý oznam

Od 1. 11. 2021 je okres Malacky v bordovej farbe. Preto od utorka 2.11.2021 dodržiavame na aktivitách v centre prísnejšie opatrenia:
– povinné nosenie respirátora v interiéri
– nepremiešavanie žiakov z rôznych tried (I. stupeň od 13 do 15 h., II. stupeň od 15 do 16 h.)
– prítomnosť maximálne 5 detí v jednom čase (delenie detí na skupinky)
– pravidelná dezinfekcia
– vyhlásenie o bezpríznakovosti (stačí ak dieťa odovzdalo v škole)
NA DETI SA TEŠÍME PO PRÁZDNINÁCH OD 2. 11. 2021. KLUBOVÉ VEČERY PRE TÍNEDŽEROV sú vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu dočasne pozastavené, podobne MamaKlub. OSTATNÉ AKTIVITY V CENTRE PRE DETI BEŽIA POĎĽA HARMONOGRAMU A ZA DODRŽANIA AKTUÁLNYCH OPATRENÍ V BORDOVEJ FARBE.

Obrázok: zdroj https://www.health.gov.sk/

Pozor, dôležité!

Keďže od 18.10.2021 sa na základe covid automatu okres Malacky nachádza v I. stupni ohrozenia – tzv. červený okres, je POVINNÉ V INTERIÉRI CENTRA NA VŠETKÝCH AKTIVITÁCH MAŤ NA NOSE A ÚSTACH RESPIRÁTOR. Na aktivitách v centre môže byť dieťa, ktoré bolo v ten deň v škole /má odovzdané aktuálne Vyhlásenie o bezpríznakovosti/. Dieťa, ktoré má príznaky respiračného ochorenia /nádcha, kašeľ, dýchavičnosť, malátnosť, zvýšená teplota…/ nemôže byť prítomné na aktivitách v priestoroch centra. Pomoc deťom s domácimi úlohami a ďalšie aktivity prebiehajú za dodržania aktuálnych opatrení:
pondelok až piatok od 13 do 15 hod. pre deti I. stupňa ZŠ,
pondelok až piatok od 15 do 16 hod. pre deti II. stupňa ZŠ.

Harmonogram aktivít v centre (šk. rok 2021/22)

Bubnovačka s Rytmika.sk

Posledný augustový piatok patril rytmom, bubnom, hudbe a dobrej nálade. Navštívili nás naši kamoši Tóno s Jančim z Rytmika.sk, ktorí priniesli dobrú náladu a spoločne sme vytvorili bubnujúci orchester. Tradične sme tak spolu ukončili letné prázdniny v Centre záujmových aktivít. Dnešným dňom sa projekt Zaži leto s centrom končí. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.