Navštívil nás Mikuláš

Začiatok decembra je už ako zvyčajne spojený u detí s očakávaním, či príde Mikuláš. Prišiel, tak, ako zvyčajne. Potešil deti aj nás dospelých. Privítali sme ho ako sa patrí, potleskom, nachystanými básničkami a pesničkou. Mikuláš skôr, než deti odmenil za svoje výkony, sa poinformoval, ako sa im darí či už v škole, či v Centre a či poslúchajú svojich rodičov. Nik neostal neobdarený. Spolu sme si zaspievali a vyprevadili Mikuláša na jeho ďalšiu cestu za deťmi.

Text: Tomáš Richveis

Foto: Lukáš RichveisDeň dziní v Centre

Deti mali na konci októbra už tradične možnosť zúčastniť sa centráckeho Dňa dziní. Stretli sa, aby si vyzdobili dyne. Zišli sme sa o trinástej hodine, rozdali dyne a hor sa do zdobenia. Fantázia opäť nemala hranice. V priebehu popoludnia tak vznikli zaujímavé výtvory: princezné, ježibaby, piráti, ale aj futbalisti :) Každý nám potom o svojej dyni povedal básničku, ktorú si nachystal. Na dvore sme naše výtvory rozsvietili kahančekmi. Deti boli spokojné a radostné sa po skončení rozišli domov.

Ďakujem ešte raz všetkým animátorom, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom zabezpečiť opäť jedno vydarené popoludnie v Centre :)

Text a foto: Tomáš Richveis

Harmonogram pravidelných aktivít v Centre v školskom roku 2016/2017

Vlastný stôl (deti I. a II. st. ZŠ) a Prípravníček (predškoláci)

Vlastný stôl je jednou z nosných aktivít, ktorá od roku 2009 prebieha v Centre každý deň v čase od 13 do 17 hod. Od roku 2013 je prehĺbená ešte o aktivitu Prípravníček pre deti predškolského veku, nakoľko niekoľkoročné skúsenosti nám ukazujú potrebu pracovať už s predškolákmi.

Vlastný stôl je zameraný na každodennú pomoc deťom pri príprave na vyučovanie. Podávame pomocnú ruku deťom, ktorým – obrazne povedané – chýba ich vlastný stôl na učenie sa, sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie. Deti si nielen prehlbujú vedomosti, ale zábavnou formou rozvíjajú zručnosť učiť sa, kognitívne schopnosti, komunikačné zručnosti, logické myslenie, verbálne a neverbálne vyjadrovanie… Získavajú návyk učiť sa a uvedomiť si hodnotu vzdelávania sa… Podľa potreby spolupracujeme s učiteľmi, vedením školy, s rodičmi detí, logopedičkou, psychologičkou, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi.

Nadväzujúcimi aktivitami sú aktivita: Práca na PC zameraná na rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí a aktivita Centráček (časopis, ktorý pod vedením animátorky píšu deti navštevujúce Centrum).

ČAS:   každý deň od 13-15 hod.(deti I. stupňa ZŠ) a od 15-17 hod. (deti II. stupňa ZŠ)
počas letných prázdnin preventívna aktivita Prípravníček pre deti predškolského veku
Vedú:
Mgr. Beáta Michálková, Mgr. Margita Walterová, p. Emília Hoďovská, Mgr. Lucia Ďuráková

Letné prázdniny v Centre (fotoreport)

Nový školský rok nám už začal, no to nám nebráni, aby sme si nepripomenuli, ako sme strávili čas prázdnin v našom Centre. Program bol vcelku bohatý, každý si v ňom našiel to svoje obľúbené. Okrem pravidelných Centrákov nás navštívili aj “cezpoľní” prázdninári, ktorí nás potešili svojou návštevou a konštatovaním, že im naše Centrum bolo odporučené. Počas leta sa mohli deti zúčastniť výletov, vyskúšať si svoje zručnosti na tvorivých dielňach, zašportovať si, zmerať si sily v súťažiach, navariť rôzne dobroty, spoznať okolie obce, pozrieť si divadelné predstavenie, zabubnovať si, či stráviť noc v Centre…

Ďakujem všetkým animátorom, ktorí pomohli zabezpečiť celé leto v Centre a tiež deťom, že sa s chuťou zúčastňovali aktivít.

Milé deti, prajeme Vám úspešný školský rok a tešíme sa na Vás každý deň po vyučovaní :)

Text: Tomáš Richveis

Foto: Tomáš Richveis, Diana Balážová