Múzeum polície – náš prvý jarný výlet

Jarné práááázdniny. Výýýletííík. Ministerstvo vnútra SR – Múzeum polície s výbornou expozíciou 👍 , prechádzka Starým Mestom a samozrejme, mekáč. Ten predsa nesmie chýbať, keď sme v Bratislave. Ako inak 😉 Tešíme sa na ďalší výlet.
PS: Nech žijú eskalátory a gitaristi v podchodoch 😄

Zuzana Pucherová, štatutárka Čisté srdce, o.z.

 

Pozývame deti na jarný prázdninový program

Ďakovný list pre naše deti

Prišlo nám poštou poďakovanie 😍 Naše deti dostali ĎAKOVNÝ LIST za 500 papierových lodičiek, ktoré vyrobili  pre Roma Spirit 2022 Roma Spirit List nám napísali pani Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, pán Vincent Štofaník, riaditeľ Sekcie programových služieb STV a pán Ján Hero, Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Zuzana Pucherová, štatutárka Čisté srdce, o.z.

2 % DANE – VÁŠ DAR, KTORÝ POMÁHA

Milí naši priatelia, rodičia, podporovatelia, sympatizanti.

Veľa dobrého sa pre deti a mládež v roku 2022 podarilo urobiť aj vďaka Vám! Aj vďaka Vašim 2% (3%) z dane chceme aj v roku 2023 naďalej: pomáhať deťom rásť a vytvárať pre ne priestor pre zmysluplné a radostné trávanie voľného času – pomáhať im s učením – pomáhať im v sebarozvoji – podať im pomocnú ruku v tom, v čom potrebujú – pomáhať im zažiť radosť z úspechu a z kamarátstva – smiať a hrať sa s nimi – tvoriť s nimi – muzicírovať a spievať s nimi – spoločne variť v kuchynke – zrelaxovať a vyrozpávať sa na klubových tínedžerských večeroch – spoločne tvoriť krásne dielka na tvorivej dielni – zašporotovať si – zažiť stretnutia s ľuďmi rôznych profesií – ponúknuť prázdninový prípravníček pre budúcich prváčikov – zažiť ďalší regionálny divadelný festival pre deti a mládež REGIO POMPA a spolupracovať s našimi veľkolevárskymi divadelníkmi z Divadla z domčeka – zažiť s deckami kopec skvelých výletov nielen po Záhorí – ponúknuť neformálne vzdelávacie aktivity aj pre odbornú i širšiu verejnosť, či mamaklub a i.. Toto všetko, a ešte viac, chceme naďalej robiť pre naše deti a mládež. ĎAKUJEME VÁM z celého srdca!

TLAČIVÁ na vyplnenie a poukázanie 2%  si môžete stiahnuť TU:
Potvrdenie-o-poukazani-2-z-dane-oz-ciste-srdce-22

Názov:
ČISTÉ SRDCE – Občianske združenie
IČO
: 30858836 (pozn.: v oficiálnom formulári je potrebné IČO pri vypĺňaní vpisovať – zarovnať  sprava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: KOMENSKÉHO 839, 90873 VEĽKÉ LEVÁRE

POZVANIE NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

Jedno pozvanie divadelné. V nedeľu 5. februára 2023 o 17h. odohrá Divadlo Falangír v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch svoje najnovšie divadelné predstavenie  Apokalypsa vo Veľkých Levároch alebo Čo by ste chceli za tie peniaze? Predstavenie je inšpirované životom a dielom  Jána Maliarika, ktorý pôsobil vo Veľkých Levároch. V predstavení účinkujú aj mladí herci z Veľkých Levár Stela Porubská z Divadla z Domčeka a Tomáš Kovarovič. Inscenácia vznikla v tvorivej spolupráci tímu Bellan-Reifová-Farkaš-Šatan-Habová, režíroval ho profesionálny režisér Pavol Viecha. Partnerom projektu je aj naše občianske združenie Čisté srdce a tešíme sa, že tomu tak mohlo byť.
Bližšie info k vstupnému na https://www.facebook.com/velkelevare