Je za nami leto plné zážitkov

Letné prázdniny utiekli ako voda. Deti z Veľkých Levár a okolia mali botatý program. Sme vďační za plno krásnych zážitkov, aktivít, výletov, podujatí… Mohli sme ich realizovať  vďaka finančnej podpore Brastislavského samosprávneho kraja, Miestnej akčnej skupiny Dolné Záhorie a Obce Veľké Leváre. Obec Veľké Leváre, ktorá vypracovala projekt Zaži leto s centrom, ponúkla deťom zážitkové prázdninové piatky. OZ Čisté srdce, ktoré vypracovalo projekt Poď s nami na výlet – Spoznaj Dolné Záhorie, ponúklo deťom výlety po Dolnom Záhorí. OZ Čisté srdce tiež realizovalo v rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako prevencia sociálno-patologických javov, prázdninový prípravníček pre budúcich prváčikov. V spolupráci s centrom aj ďalšie prázdninové aktivity: hudobné a športové aktivity, tvorivé dielne a letné varenie… Vďaka patrí pracovníkom Centra záujmových aktivít, projektovým pracovníčkam OZ Čisté srdce a všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré sa počas prázdnin s láskou venovali deťom. ĎAKUJEME!
Za tím:  ZuzanaPucherová,štatutárka OZ Čisté srdce

 

Harmonogram aktivít v školskom roku 2022/2023

NAVŠTÍVILI SME HASIČOV PROFESIONÁLOV V MALACKÁCH

V stredu 17. augusta sme sa vybrali na návštevu k hasičom záchranárom – profesionálom do Malaciek v rámci projektu Poď s nami na výlet – Spoznaj Dolné Záhorie. Horúco, no výborne nám bolo! Deti videli zásahové vozidlá, vybavenie a techniku… Dozvedeli sa veľa zaujímavého o práci hasičov. Mohli pýtať na všetko čo ich zaujímalo, vyskúšať si „šoférovať“ vozidlo, spustiť v ňom sirénu, vyskúšať zdvihnúť „papagája“ (a veru nie je najľahší 😅), či hasičský kabát a prilbu, v ktorých naše deti pôsobili ako príslušníci mimozemskej civilizácie. Obdivujeme odvahu a náročné povolanie pánov hasičov. Uvedomili sme si, že ich povolanie je poslaním, a že si vyžaduje nielen fyzickú a duševnú kondíciu, ale aj veľa špeciálnych vedomostí a zručností, a to nielen v oblasti zásahovej techniky a jej použitia v náročných stresových situáciách. Za sprevádzanie ďakujeme pánovi kpt. Mgr. Ondrejovi Kudlovi a jeho milým kolegom z Okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách. Poďakovanie patrí aj pánovi Ondrejovi Václavovi z Ofo Travel SK, s.r.o., ktorý nám v rámci tohto projektu zabezpečil spoľahlivú a bezpečnú autobusovú dopravu. Projekt Poď s nami na výlet – Spoznaj Dolné Záhorie realizovalo počas letných prázdnin OZ Čisté srdce s finančnou podporou MAS Dolné Záhorie. ĎAKUJEME!
Za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová, štatutárka
Foto: Zuzana Pucherová

NAVŠTÍVILI SME S DEŤMI RANČ RAJ KONÍ

V rámci projektu Podˇs nami na výlet – Spoznaj Dolné Záhorie sme dnes navštívili ranč Raj koní, oz. Prežili sme úžasný čas v krásnom prostredí. Pán Bartalský a jeho kolega Tomáš nám ukázali, čo všetko na ranči je, ako sa o kone starať, ako správne sedieť a jazdiť na koni… Okrem samotnej jazdy na koňoch a hier v prírode, sme sa tešili aj zo žriebät. Koníky sme mohli aj pohladiť, aj učesať… Okrem koní nám spoločnosť robili aj psy, mačky a husy… Deti boli nadšené, my dve tiež! Aj tento výlet realizovalo OZ Čisté srdce s finančnou podporou MAS Dolné Záhorie. ĎAKUJEME! SKVELE BOLO!

Za OZ Čisté srdce Zuzana Pucherová, štatutárka
Foto: Zuzana Pucherová a Veronika Bullová

VÝLET DO BRATISLAVSKEJ ZOO

Už tento piatok ťa pozývame na výlet do Bratislavskej zoo, kde sa čo to dozvieme o zvieratách a práci zoológov.
Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť svoje deti na výlet, môžu ich prihlásiť u koordinátorky Centra záujmových aktivít alebo emailom na zaziletoscentrom@gmail.com. Všetky informácie dostanú rodičia po prihlásení dieťaťa. Výlet je bezplatný. Tešíme sa na teba.