Možnosť individuálneho doučovania počas pandémie

Milí rodičia, milé deti.
Rady pomáhame deťom pri príprave na vyučovanie a tešíme sa z vášho veľkého záujmu o našu pomoc. No vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia JE POTREBNÉ TELEFONICKY SA VOPRED DOHODNÚŤ (minimálne jeden deň vopred) S PANI UČITEĽKOU Z CENTRA NA KONKRÉTNOM DNI A ČASE, V KTOROM POTOM PRÍDE DIEŤA DO CENTRA. Jedna pani učiteľka môže pracovať v tom istom čase maximálne s dvomi deťmi naraz, pričom ide o deti z tej istej školskej triedy, príp. súrodencov. Preto je potrebné sa vopred dohodnúť. PRETO NÁM VOPRED ZAVOLAJTE A DOHODNEME KONKRÉTNY DEŇ A ČAS, v ktorom vám rady v priestoroch centra pomôžeme s vašimi úlohami 🙂 Tel. kontakt 0904401649 alebo 0944114925, alebo nám napíšte E-mail na: ozcistesrdce@gmail.com  ĎAKUJEME.
Text a foto za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová, projektová manažérka a štatutárka o.z.

Prajeme všetkým krásne veľkonočné sviatky

SME TU PRE VÁS AJ POČAS PANDÉMIE

Deti a rodičia, ako sa vám darí s prípravou na vyučovanie počas pandémie? Potrebujete pomôcť?
TEŠÍME SA, ŽE AJ POČAS PANDÉMIE VÁM MOŽEME PONÚKNUŤ POMOCNÚ RUKU PRI PRÍPRAVE NA VYUČOVANIE. JE TU MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEHO DOUČOVANIA PRE DETI. Dve projektové pracovníčky OZ Čisté srdce sú k dispozícii v priestoroch centra v dňoch školského vyučovania v čase od 13 do15 hod, pre deti I. stupňa základnej školy. Rodičia, VOPRED SI TREBA TELEFONICKY DOHODNÚŤ DEŇ A ČAS DOUČOVANIA na tel. čísle 0904401649.
KEĎŽE MÁME EŠTE STÁLE PANDÉMIU, TAK ZA TÝCHTO PODMIENOK:
1. zákonný zástupca dieťaťa, ktorý sa preukáže aktuálnym negatívnym testom na covid sa VOPRED telefonicky dohodne s pracovníčkou projektu na konkrétnom dni a čase pomoci pri vyučovaní (ideálne 1-2 dni vopred)
2. pomoc je možná len v dňoch školského vyučovania v čase od 13 do 15 hod. v centre
3. zatiaľ len pre deti I. stupňa ZŠ, ktoré boli v ten deň v škole (resp. kde sa zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v domácnosti vie preukázať aktuálnym negatívnym testom na covid a prehlásením o bezinfekčnosti dieťaťa)
4. počet detí je obmedzený (max. 2 deti v tom istom čase, ideálne súrodenci, alebo deti z tej istej školskej triedy)
5. rodič dieťa privedie do centra v dohodnutom čase, aj si ho vyzdvihne v dohodnutom čase, dieťa bude mať vlastný respirátor a vlastnú fľašu s pitím so sebou…
Tel. kontakt na pracovníčky o.z. Sylvia Ťážárová 0944 114925; Zuzana Pucherová 0904 401649
PS: … stále je tu aj možnosť poradenstva a konzultácií pre rodičov v dohodnutom čase (vrátane špeciálno-pedagogického poradenstva).
Po veľkonočných sviatkoch by mali pribudnúť ešte ďalšie pani učiteľky a dúfame, že ak to epidemiologická situácia a počasie dovolia, zahráme sa aj nejaké hry pod altánom a v areáli centra 😊
Už aby to bolo… Zostávajte zdraví!
Text a foto za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová, projektová manažérka a štatutárka o.z.

2% Z DANE – VÁŠ DAR, KTORÝ POMÁHA

Darujte aj tento rok Vaše 2% (3%) z dane občianskemu združeniu Čisté srdce.
Vami darované 2% z dane pomáhajú deťom a mládeži zmysluplne tráviť ich voľný čas;
realizovať  vzdelávacie a klubové aktivity, zážitkové podujatia pre deti a širšiu verejnosť… ĎAKUJEME!

TLAČIVÁ TU:
vyhlasenie-o-poukazani-sumy-zaplatenej-dane-OZ-ciste-srdce
potvrdenie o poukazani 2% z dane oz ciste srdce

Informácie k poukázaniu 2% pre OZ Čisté srdce
IČO: 30858836 (pozn.: v oficiálnom formulári je potrebné IČO pri vypĺňaní vpisovať – zarovnať –  sprava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: KOMENSKÉHO 839, 90873 VEĽKÉ LEVÁRE
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (štatutárka OZ Čisté srdce)
E-mail: ozcistesrdce@gmail.com alebo zupucherova@gmail.com

Centrum záujmových aktivít bude preventívne zatvorené do odvolania

Na základe aktuálnych usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude Centrum záujmových aktivít preventívne zatvorené až do odvolania.