Centrum zatvorené počas vianočných prázdnin

Milí rodičia a milé deti,
Centrum záujmových aktivít bude zatvorené pre deti od 23. decembra 2017 do 7. januára 2018.
Centrum svoje brány opäť otvorí v pondelok 8. januára 2018. Užite si vianočné sviatky a prázdniny.
V novom roku sa opäť tešíme na Vás :)

Návšteva sv. Mikuláša v Centre záujmových aktivít

Nastalo nám obdobie adventu, kedy sa tešíme na príchod Vianočných sviatkov. December sa spája už tradične aj so sviatkom sv. Mikuláša, ktorý je 6. decembra. V Centre záujmových aktivít nás svojou návštevou potešil sv. Mikuláš a priniesol deťom darček. Deti sv. Mikuláša odmenili básničkami, pesničkami a veľkým potleskom. :)

Text a foto: Lukáš Richveis

OZ Čisté srdce a Centrum sa teším z nových dobrovoľníčok :)

Tešíme sa z našich hudobno-spevavo-tanečných pondelkov v Centre  :) A tešíme sa aj z našich nových dobrovoľníčok (Lea, Monika, Alžbeta, Martina), ktoré medzi nás pravidelne prichádzajú do Centra vďaka medzinárodnému projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu http://www.dofe.sk/sk/, do ktorého sa ako študentky Gymnázia v Malackách zapojili  :)
Za OZ Čisté srdce: Zuzana Pucherová

Poďakovanie sponzorom

Centrum záujmových aktivít Veľké Leváre a Občianske združenie Čisté srdce ďakuje Kvetinárstvu Kytička, Drogérii P&B Valíkovcom a Ing. Pavlovi Skoršepovi za venovanie sponzorských darov pri príležitosti realizácie Šarkaniády 2017.

Text a foto: Lukáš Richveis